Wat is blockchain technologie? 2018-03-03T12:44:39+00:00

Wat is blockchain technologie?

Wanneer cryptocurrencies één van je bezigheden is heb je hoogstwaarschijnlijk al wel is gehoord van de term blockchain. Deze term is na de introductie van de bitcoin tot stand gekomen. In dit artikel gaan wij uitleggen wat deze term inhoud.

blockchainWat is een blockchain?

Een blockchain is een gedigitaliseerd, grootboek voor alle crypto-transacties. Deze groeit voortdurend wanneer ‘voltooide’ blokken (de meest recente transacties) worden vastgelegd en toegevoegd in volgorde, dit stelt de marktdeelnemers in staat om al hun digitale transacties bij te houden zonder centraal te archiveren. Elk knooppunt (ookwel node genoemd) krijgt hun eigen kopie van de blockchain, deze wordt automatisch gedownload.

Ook zijn er veel altcoins die gebruik maken van de bitcoin-blockchain.

Werking van de blockchain

Om te beginnen zal ik een uitleg geven zonder moeilijke termen. In de ‘cryptotaal’ is een blok (block) een record van nieuwe transacties (dit kan de locatie van bijvoorbeeld cryptocurrency of medische gegevens betekenen). Wanner elk blok voltooid is, wordt deze aan de keten toegevoegd. Hierdoor ontstaat er een grote reeks blokken, dit wordt ookwel de blockchain genoemd.

Cryptocurrencies worden gecodeerd, dit betekent dat het verwerken van deze transacties gaat door middel van het oplossen van extreem moeilijke wiskunde problemen, deze problemen worden telkens moeilijker omdat de blockchain telkens groter wordt. Wanneer mensen deze vergelijkingen oplossen, worden ze beloond met een specifiek aantal van die cryptocurrency. Dit proces wordt ook wel crypto mining genoemd.
gedecentraliseerd

Het idee van decentralisatie

Zoals we in de inleiding hebben besproken is de blockchain een gedecentraliseerde technologie.

Alles wat op de blockchain gebeurt, is een functie van het netwerk als geheel. Sommige belangrijke implicaties komen hieruit voort. Door het creëren van een nieuwe methode om transacties te verifiëren, kunnen aspecten van de traditionele handel nog wel eens overbodig worden. Beurstransacties worden bijvoorbeeld bijna gelijktijdig op de blockchain. Ook kan het bijvoorbeeld vormen van archivering, zoals een kadaster, volledig openbaar maken.

Een universeel netwerk van computers maakt gebruik van blockchain-technologie om gezamenlijk de database te beheren die Bitcoin-transacties registreert. Daarmee wordt bedoeld, Bitcoin wordt beheerd door zijn eigen netwerk en niet door een centrale autoriteit. Decentralisatie betekent dat het netwerk werkt op basis van peer-to-peer. De vormen van massale samenwerking die dit mogelijk maakt, beginnen nog maar net onderzocht te worden.

Public en private blockchains

Wanneer we praten over blockchain kun je deze onderscheiden in twee categoriën: openbaar (public) en privé (private). Bij een openbare blockchain kan iedereen transacties bekijken en versturen, zolang ze maar deel uitmaken van het consensusproces.

verschil blockchains

Ook zijn er consortium-blockchains, waarbij alleen een vooraf geselecteerd aantal knooppunten is gemachtigd om het grootboek te gebruiken. Een groep banken en hun clearinghouse kunnen als voorbeeld een blockchain gebruiken als onderdeel van de trade-clearing, waarbij elk knooppunt is gekoppeld aan een stap in het verificatieproces.

Bij een private blockchain ligt het net iets anders. Deze beperken de mogelijkheid om naar een grootboek naar één organisatie te schrijven, zoals een grote groep werknemers van een ICT-bedrijf, of tussen een bepaald aantal organisaties, zoals een aantal banken die instemmen met een netwerkpartnerschap.